...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Thông tin xb: Y học, 2020
Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Tuấn
Tóm tắt: Khái quát về y học thực chứng và giới thiệu các phương pháp truy tìm, thẩm định, xử lí số liệu thống kê và ứng dụng thông tin cho mục đích lâm sàng trong y học thực chứng
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Y hoc thuc chung 43690 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm