...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Giàu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2022
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Xác định sự lưu hành của virus gây bệnh Newcastle trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đánh giá đáp ứng miễn dịch gà Nòi thịt Bến Tre đối với vaccine phòng bệnh Newcastle khi được nuôi với khẩu phần có bổ sung vitamin C và acid hữu cơ.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - HUYNH THI NGOC GIAU 2786 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm