...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Quốc Phong
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2022
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Xác định tỷ lệ nhiễm bệnh và định danh type virus gây bệnh do CPV trên chó tại thành phố Bến Tre. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh do CPV gây ra trên chó được khám và điều trị tại thành phố Bến Tre.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - PHAM QUOC PHONG 1886 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm