...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Hai
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2022
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thanh Hùng (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức cấp xã huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, một số hàm ý chính sách được đề xuất nhằm thúc đẩy động lực làm việc của cán bộ, công chức cấp xã.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV- NGUYEN VAN HAI 1346 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm