...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Văn Thấy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2023
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Đề xuất dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại lớp 12 trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Ngữ văn theo đặc trưng thể loại nhằm góp phần định hướng cho giáo viên đổi mới hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học truyện ngắn Việt Nam nói riêng văn bản văn học nói chung, giúp học sinh hứng thú trong học Ngữ văn, nâng cao chất lượng nhà trường.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - VO VAN THAY 1312 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm