...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Ơn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2023
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Nghiên cứu kĩ năng dạy học đọc hiểu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản Thơ Khmer cho học sinh. Đồng thời góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy phân môn Tập đọc theo định hướng phát triển năng lực.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - THACH THI ON 2526 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm