...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Chí Thanh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2023
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Mục tiêu chung của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng dịch vụ ví điện tử VNPT Money của khách hàng VNPT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - LE CHI THANH 2644 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (7) Xem preview

Tìm kiếm thêm