...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Thị Thanh Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2023
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu Vinaphone trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, kiến nghị các giải pháp nhằm thu hút và duy trì khách hàng Vinaphone tại tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - LE THI THANH TRANG 2533 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm