...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Thị Huỳnh Như
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2023
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Vui (người hướng dẫn khoa học)
Tóm tắt: Xác định được tỷ lệ và thành phần tinh dầu lá Húng quế được ly trích bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Xác định được nồng độ bổ sung thích hợp của tinh dầu lá Húng quế lên hoạt lực, tỷ lệ sống, tính toàn vẹn và khả năng bị oxy hoá của màng tinh trùng gà khi bảo quản lạnh và trữ đông.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 LUAN VAN SBV - VO THI HUYNH NHU 2156 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm